عصب کِشی

درمان ریشه (RCT)

که در اصطلاح عموم به عصب کِشی یا عصب کُشی شناخته می‌شود، اما بهترین نام برای آن درمان ریشه است زیرا شامل خارج کردن عصب از داخل کانال دندان و سپس شکل دادن و تمیز کردن فضای کانال و درنهایت پر کردن کانال دندان جهت ممانعت از ورود میکروب و باکتری به فضای عصب می‌شود.