دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان

حفظ و نگهداری دندان‌های شیری کودکان از این جهت بسیار حائز اهمیت است که علاوه بر رشد و تغذیه کودکان در حفظ فضای دندانهای دائمی زیرین تا زمان رویش آنها نقش مهمی ایفا میکند. بنابراین چک آپ های دوره ای کودکان را باید جدی گرفت و در سن یک سالگی و یا 6 ماه پس از رویش دندان اولیه اولین ویزیت کودک خود را آغاز کرده و هر 6 ماه به صورت روتین دلبند خود را جهت پیشگیری از پوسیدگی نزد دندانپزشک ببرید.