طراحی لبخند

طراحی لبخند

طراحی لبخند شامل هر نوع درمان دندانپزشکی در جهت زیباترشدن لبخند است برطرف کردن لبخند لثه‌ای، افزایش طول دیده شدن دندان‌ها در لبخند، بستن فاصله بین دندان‌ها، ونیرکامپوزیت، لمینت سرامیکی، بیلیچینگ و .. از جمله این خدمات هستند.