لمینت سرامیکی

لمینت سرامیکی

لایه نازکی از سرامیک است که جهت اصلاح فرم و رنگ دندان‌هایی که در خط لبخند قرار دارند استفاده می‌شود. در این روش بسته به موقعیت قرارگیری دندان‌ها ممکن است سطح دندان کمی تراش داده شود و یا بدون تراش انجام شود و سپس قالبگیری از دندان‌ها صورت گرفته و لابراتوار لمینت ها را بر اساس آن می‌سازد.