ونیر کامپوزیت

ونیر کامپوزیت

اصلاح فرم و رنگ دندان‌ها بدون نیاز به تراش با کامپوزیت ها طی یک جلسه که در مطب انجام می‌شود و لبخندی درخشنده به شما هدیه داده می‌شوند این روش در مقایسه با لمینت سرامیکی روش کم تهاجمی‌تر و سریع‌تری می‌باشد و قابلیت مانور بیشتری دارد.