پروتز دندان

پروتزهای دندانی

پروتزهای دندانی به دو گروه ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند. پروتزهای متحرک شامل انواع کامل (دست دندان مصنوعی) و پارسیل و پروتزهای متکی بر ایمپلنت هستند. پروتزهای ثابت شامل کران‌ها (روکش‌ها)، انیله، آنله بریچ‌ها و لمینت‌های سرامیکی می‌باشند. دست دندان کامل برای بیماران بدو ن دندان، علاوه بر تامین سیستم جویدن، شیارهای خط لبخند و اطراف لب را تا حد زیادی از بین می‌رود و ظاهری جوان‌تر به بیمار می‌دهد. دست دندان پارسیل در بیمارنی که تعاداد دندان‌های از دست رفته زیادی دارند و دندان‌های باقی مانده آن ها قابل نگهداری است می‌تواند تجویز شود.